§ Strona startowa

USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o komornikach sądowych i egzekucji
(tekst jednolity: Dz. U.2006 r. Nr 167 poz. 1191)

art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika.