§ Właściwość terytorialna


Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Łańcucie Marcina Lojtek obejmuje powiat łańcucki:


        1. miasto:

 • Łańcut

          2. gminy:

 • Białobrzegi
 • ROZWIŃ / ZWIŃ

 • Czarna
 • ROZWIŃ / ZWIŃ
 • Łańcut
 • ROZWIŃ / ZWIŃ
 • Markowa
 • ROZWIŃ / ZWIŃ
 • Rakszawa
 • ROZWIŃ / ZWIŃ
 • Żołynia
 • ROZWIŃ / ZWIŃ

 • W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
  1) o egzekucję z nieruchomości;
  2) o wydanie nieruchomości;
  3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.